nganhnghekinhdoanh

 • Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 8/2018

  Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 8/2018

  - 05/09/2018 00:14 0

  Trong tháng 8/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.655 với số vốn đăng ký là 107.564 tỷ, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và giảm 11,9% về vốn đăng ký so với tháng trước...

 • Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 7/2018

  Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 7/2018

  - 02/08/2018 23:20 0

  Trong tháng 7/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.262 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 122.097 tỷ đồng, giảm 7,8% về số doanh nghiệp và giảm 7,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước...