Ngành Thuế tích cực thanh kiểm tra, thu cho ngân sách 1.252 tỷ

Trong gần 3 tháng, cơ quan Thuế đã thực hiện 5.562 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, kiến nghị xử lý 5.010 tỷ đồng...

Tổng thu ngân sách quý 1/219 đạt 381.000 tỷ đồng, bằng 27% dự toán năm, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Duyên Duyên

08/04/2019 15:44

Ngành Thuế cũng thu vào ngân sách 1.252 tỷ đồng, giảm lỗ 1.287 tỷ đồng; thu hồi trên 4.700 tỷ đồng thuế nợ đọng từ năm trước chuyển sang.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 3/2019, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 89 cuộc thanh tra, 32.408 cuộc kiểm tra tại trụ sở cơ quan, 2.141 cuộc kiểm tra tại đơn vị; kiến nghị xử lý tài chính 2.861 tỷ đồng.

Trong đó, phát hiện và kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước 977,7 tỷ đồng, kiến nghị khác 1.883,3 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 180 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách 811,3 tỷ đồng

Đối với ngành Thuế, tính đến ngày 21/3/2019, cơ quan Thuế đã thực hiện 5.562 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế; kiến nghị xử lý 5.010 tỷ đồng, trong đó thu vào ngân sách 1.252 tỷ đồng (đã thu vào ngân sách 544 tỷ đồng), giảm lỗ 1.287 tỷ đồng; thu hồi trên 4,7 nghìn tỷ đồng thuế nợ đọng từ năm trước chuyển sang.  

Với ngành Hải quan, trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, tính đến ngày 15/03/2019, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.334 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 112,4 tỷ đồng. Số thu ngân sách đạt 8,5 tỷ đồng, khởi tố 1 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 6 vụ.

Đóng góp của ngành Thuế và ngành Hải quan đã góp phần làm tổng thu ngân sách thực hiện tháng 3 ước đạt gần 127,8 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu quý 1/2019 đạt 381.000 tỷ đồng, bằng 27% dự toán năm, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. 

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, trong công tác tài chính đối ngoại và quản lý nợ công, quý 1/2019 Bộ Tài chính đã thực hiện ký kết 1 hiệp định vay vốn nước ngoài, trị giá 188,3 triệu USD. 

Trả nợ của Chính phủ trong tháng 3/2019 khoảng 38.768 tỷ đồng, trong đó tổng trả nợ trong nước là 31.317 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là khoảng 7.451 tỷ đồng.

Lũy kế trả nợ 3 tháng đầu của Chính phủ là 99.128 tỷ đồng, trong đó trả nợ Chính phủ trong nước khoảng 84.088 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 15.040 tỷ đồng.