Người Sài Gòn chi gần 485 triệu USD mua ôtô nhập khẩu trong 10 tháng

Xe ôtô nhập khẩu tăng cao trong 10 tháng năm 2019 đã giúp số thu ngân sách từ hoạt động xuất khẩu tăng hơn 10.300 tỷ đồng...

Ôtô nhập khẩu (ảnh minh hoạ)

Bạch Huệ

11/11/2019 12:44

Theo Cục Hải quan Tp.HCM, trong 10 tháng năm 2019, kim ngạch xe ôtô các loại qua cửa khẩu Tp. HCM đạt 484,1 triệu USD, tăng 119,6% so với cùng kỳ 2018 chỉ đạt 220,4 triệu USD.

Tính riêng xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu, kim ngạch đạt 254,8 triệu USD (11.649 xe), tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ 2018, chỉ đạt 85,2 triệu USD (4.181 xe). Chỉ tính riêng mặt hàng xe ôtô nhập khẩu đã tăng thu cho ngân sách khoảng 10.300 tỷ đồng so với 10 tháng năm 2018.

Bên cạnh đó, mặt hàng xe máy nhập khẩu cũng tăng khá cao so với cùng kỳ. Trong 10 tháng, Hải quan Tp. HCM làm thủ tục nhập khẩu cho 121.984 xe máy nhập khẩu, đạt kim ngạch 287,1 triệu USD, tăng 122,4% so với cùng kỳ 2018, chỉ đạt 128,6 triệu USD (79.231 xe).

Theo Hải quan Tp. HCM, tính đến hết ngày 31/10/2019, Cục Hải quan Tp. HCM thu nộp ngân sách 99.452 tỷ đồng, đạt 91,4% dự toán pháp lệnh, đạt 88,1% chỉ tiêu phấn đấu (112.900 tỷ đồng) và tăng 15,3% tương đương 13.202 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018 đạt 86.249 tỷ đồng.