nguyenchiec

  • Mỗi ngày 233 ôtô nguyên chiếc nhập vào Việt Nam

    Mỗi ngày 233 ôtô nguyên chiếc nhập vào Việt Nam

    - 20/04/2019 11:50 0

    Chỉ trong vòng quý 1, Việt Nam đã nhập khẩu tới 39 nghìn ôtô nguyên chiếc các loại, gần bằng ½ lượng nhập khẩu của cả năm 2018...