nhabang

  • NCB bước vào cuộc đua tăng vốn theo chuẩn Basel 2

    NCB bước vào cuộc đua tăng vốn theo chuẩn Basel 2

    - 13/05/2019 14:37 0

    NCB đang kỳ vọng đạt được sự thay đổi mới khi hướng đến các đối tác nước ngoài nhằm tăng năng lực cổ đông và tiến lên nhóm ngân hàng có quy mô vốn tầm trung...