Nhận hơn 8.500 tỷ nhưng MobiFone chưa chuyển cổ phần AVG cho nhóm cổ đông

Mặc dù đã nhận được số tiền hơn 8.500 tỷ đồng nhưng MobiFone cho biết hiện vẫn chưa thực hiện chuyển trả lại cổ phần cho nhóm cổ đông...

Đến ngày 26/4, các cổ đông AVG đã chuyển khoản trả cho MobiFone hơn 8.505 tỷ đồng (gồm cả 450 tỷ đã đặt cọc trước đó).

Thủy Diệu

03/05/2018 16:20

Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa có văn bản số 2094 báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thu hồi tiền trong vụ MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG.

Cụ thể, MobiFone cho biết, tài khoản của MobiFone tại VietinBank chi nhánh Tp.Hà Nội đã thu được tổng số tiền trên 4.533 tỷ đồng, tài khoản tại BIDV chi nhánh Quang Trung thu được trên 3.971 tỷ đồng. Chi tiết hơn, nhóm cổ đông đã chuyển cho MobiFone qua tài khoản này làm bốn đợt, gồm: ngày 15/3 là 450 tỷ đồng, ngày 28/3 là hơn 2.000 tỷ đồng, 1.000 tỷ đồng được chuyển vào ngày 16/4 và hôm sau (17/4) nhóm cổ đông đã chuyển thêm 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, tài khoản của nhà mạng này tại BIDV chi nhánh Quang Trung thu được trên 3.971 tỷ đồng, vào ngày 26/4.

MobiFone cho biết, đến ngày 26/4, các cổ đông AVG đã chuyển khoản trả cho MobiFone hơn 8.505 tỷ đồng (gồm cả 450 tỷ đã đặt cọc trước đó). Khoản này bao gồm số tiền MobiFone đã thanh toán khi mua 95% cổ phần AVG (hơn 8.445 tỷ đồng) và trên 59,7 tỷ đồng là số tiền các cổ đông chuyển nhượng tạm trả cho các chi phí liên quan đến dự án và khoản lãi tạm tính cho số tiền MobiFone đã thanh toán.

Tuy nhiên, văn bản của MobiFone cũng cho biết, do hiện nay MobiFone chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn về thủ tục chuyển trả cổ phần cũng như chuyển trả công ty AVG cho các cổ đông nên tài khoản của MobiFone tại BIDV được MobiFone và cổ đông chuyển nhượng cùng ký thỏa thuận về việc thực hiện trung gian thanh toán với BIDV Chi nhánh Quang Trung. Nghĩa là khoản tiền 3.971 tỷ đồng này dù AVG đã chuyển nhưng đang được BIDV "treo" lại.

Mặc dù đã nhận được số tiền hơn 8.500 tỷ đồng nhưng MobiFone cho biết hiện nay nhà mạng này vẫn chưa thực hiện chuyển trả lại cổ phần cho nhóm cổ đông.

MobiFone đã đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có hướng dẫn các bước tiếp theo cũng như đề nghị Thanh tra Chính phủ xác định số tiền các cổ đông chuyển nhượng để MobiFone thực hiện đúng quy định.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã thống nhất bổ sung việc xử lý kết luận thanh tra việc MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.