Nhật Bản giữ vị trí "quán quân" đầu tư vào Việt Nam trong 11 tháng 2017

Tổng số vốn đầu tư 11 tháng năm 2017 của Nhật Bản là 8,94 tỷ USD, chiếm 27% tổng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam...

Minh Phương

12/12/2017 16:49

Theo báo cáo của Cục đầu tư nước ngoài, 11 tháng qua, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký cấp mới và tăng thêm cũng như hoạt động góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài đạt 33,09 tỷ USD, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Về đối tác đầu tư, tính chung đến hết tháng 11/2017, trong số 126 quốc gia và lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, Hàn Quốc giữ vững vị trí nhà đầu tư lớn nhất còn Nhật Bản duy trì vị trí số 2. 

Tuy nhiên, tính riêng trong 11 tháng năm 2017, với tổng số vốn đầu tư là 8,94 tỷ USD, chiếm 27% tổng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Nhật Bản lại giữ ngôi vị quán quân. 

Vị trí số 2 là Hàn Quốc đạt 8,1 tỷ USD, thứ 3 là Singapore đạt 4,69 tỷ USD, Trung Quốc và Britishvirgin Island giữ vị trí thứ 4 và thứ 5 với số vốn đầu tư lần lượt là 2 tỷ USD và 4 tỷ USD. 

Phân loại theo tỉnh thành phố thì Tp.HCM chiếm 17,2% tổng số vốn đầu tư vào Việt Nam tương đương 5,68 tỷ USD. Thứ 2 là tỉnh Bắc Ninh đạt 3,28 tỷ USD, theo sau là Thanh Hóa với 3,16 tỷ USD. 

Một trong 3 dự án nổi bật của các nhà đầu tư Nhật Bản trong năm nay là nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 với tổng vốn đầu tư 2,79 tỷ USD tại Thanh Hoá với mục tiêu thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao một nhà máy nhiệt điện đốt than, công suất (thuần) khoảng 1.200 MW.

Thứ hai là dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, tổng vốn đầu tư đăng ký 2,58 tỷ USD tại Khánh Hòa với mục tiêu thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao nhà máy nhiệt điện đốt than với công suất tinh 1.320MW. 

Thứ 3 là dự án đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,27 tỷ USD do nhà đầu tư Nhật Bản liên doanh với PVN và PVGAS Việt Nam với mục tiêu xây dựng, vận hành đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn tại Kiên Giang.