nhomnganh

  • Các doanh nghiệp niêm yết trên HNX lãi 19.935 tỷ trong năm 2018

    Các doanh nghiệp niêm yết trên HNX lãi 19.935 tỷ trong năm 2018

    - 14/03/2019 14:45 0

    Nếu xét theo nhóm ngành thì thì các doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành tài chính, ngành công nghiệp và ngành bất động sản có tổng lãi tăng mạnh nhất so với năm 2017...