nic

 • Việt Nam sắp có

  Việt Nam sắp có "thung lũng Silicon"

  - 12/04/2019 10:19 0

  "Chính phủ sẽ làm hết sức mình để ủng hộ Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, bởi nếu không có đổi mới sáng tạo, không có khoa học công nghệ thì không thành công, không tận dụng được thời cơ của Cuộc cách mạng 4.0 đến với Việt Nam"...

 • Cuộc đua thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo

  Cuộc đua thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo

  - 05/04/2019 08:34 0

  NIC được kỳ vọng sẽ là từ khoá tiếp theo để từng bước hiện thực hoá "ước vọng" trở thành quốc gia thịnh vượng...