nongdocon

  • Tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý sẽ bị phạt từ 30-40 triệu đồng

    Tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý sẽ bị phạt từ 30-40 triệu đồng

    - 27/07/2019 11:09 0

    Xử phạt mức tối đa đối với vi phạm nồng độ cồn mức 3 mức cao nhất bị phạt từ 26 đến 30 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 10-12 tháng. Sử dụng chất ma túy từ 30- 40 triệu, tước giấy phép lái xe 22- 24 tháng...