Ở đâu nhiều người giàu nhất thế giới?

Mỹ dẫn đầu thế giới về số người có tài sản trên 50 triệu USD, vượt qua cả châu Âu và châu Á...

Ngọc Trang

14/09/2018 06:39

Theo dữ liệu năm 2017 của hãng nghiên cứu Wealth-X, trên thế giới có tổng cộng 129.730 cá nhân có tài sản trên 50 triệu USD

Ở đâu nhiều người giàu nhất thế giới? - Ảnh 1.

Nguồn: Wealth-X/Visual Capitalist.