OCB lãi 3.200 tỷ đồng trước thuế 2019

Theo ông Lý Hoài Văn, Phó tổng giám đốc OCB, trong năm 2020, OCB định hướng sẽ tiếp tục tăng vốn chủ sở hữu qua phát hành cổ phần...

Quỳnh Nguyễn

06/01/2020 16:59

Năm 2019, OCB đạt 3.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng gần 50% so với năm 2018, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Ông Lý Hoài Văn, Phó tổng giám đốc Ngân hàng OCB cho biết để áp dụng Basel, trong những năm qua OCB đã tăng vốn liên tục, đến nay vốn chủ sở hữu của OCB đã trên 10.000 tỷ đồng. Năm 2020, OCB định hướng sẽ tiếp tục tăng vốn chủ sở hữu qua phát hành cổ phần. OCB cũng đã ký hợp tác với một ngân hàng của Nhật Bản.

Năm 2019, OCB đạt 3.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng gần 50% so với năm 2018, hoàn thành kế hoạch đề ra. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, OCB có mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kép (CARG) từ năm 2016 đến 2019 đạt trên 88%.

OCB sẽ tăng vốn từ nguồn lợi nhuận tích lũy được trong năm 2020 và sẽ tiếp tục có những chuẩn bị phòng ngừa cho biến động của thị trường.

Liên quan đến kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, theo ông Lý Hoài Văn, OCB đang trong lộ trình thực hiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán.

Được biết, tại thời điểm cuối năm 2019 tổng tài sản của OCB  đạt khoảng 120.000 tỷ đồng. Năm 2019, hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROAA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) của OCB lần lượt trên 2,4% và 28%. Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần tăng hơn 25% đạt mức khoảng 3.300 đồng/cổ phiếu.