VN-Index
580,31  6,02  1,05%
HNX-Index
65,19  -0,09  -0,13%
DowJones
16.421,18  3,67  0,02%
Vàng
1.267,10  14,00  1,09%
USD
21.080,00  0,00  0,00%
Dầu thô
93,10  2,04  2,14%
Bạn chọn kênh đầu tư nào trong năm 2014?
  • Gửi tiết kiệm bằng VND
  • Giữ vốn ở USD
  • Đầu tư cho sản xuất kinh doanh
  • Đầu tư vào chứng khoán
  • Đầu tư vào bất động sản
  • Khác