VN-Index
569,36  -0,51  -0,09%
HNX-Index
65,19  -0,09  -0,13%
DowJones
16.514,37  65,12  0,40%
Vàng
1.267,10  14,00  1,09%
USD
21.090,00  0,00  0,00%
Dầu thô
93,10  2,04  2,14%
Bạn dự cảm thế nào về tình hình doanh nghiệp mình năm 2013?
  • Sẽ tốt hơn năm ngoái
  • Vẫn như năm ngoái
  • Tệ hơn cả năm ngoái