VN-Index
601,66  4,16  0,70%
HNX-Index
65,19  -0,09  -0,13%
DowJones
17.086,63  26,91  0,16%
Vàng
1.267,10  14,00  1,09%
USD
21.210,00  0,00  0,00%
Dầu thô
93,10  2,04  2,14%
Bạn dự cảm thế nào về tình hình doanh nghiệp mình năm 2013?
  • Sẽ tốt hơn năm ngoái
  • Vẫn như năm ngoái
  • Tệ hơn cả năm ngoái