phamvanhat

  • Khởi nghiệp với robot gieo hạt xuất khẩu đi 14 nước

    Khởi nghiệp với robot gieo hạt xuất khẩu đi 14 nước

    - 03/12/2017 19:15 0

    Nông dân Phạm Văn Hát được mọi người thán phục khi sáng chế nông nghiệp do ông tạo ra được xuất khẩu đi 14 nước trên thế giới...