phapnhan

  • Bộ Giao thông tính siết chặt quản lý Uber, Grab

    Bộ Giao thông tính siết chặt quản lý Uber, Grab

    - 08/01/2018 16:28 0

    Việc quản lý các đơn vị cung ứng dịch vụ như Uber và Grab sẽ được Bộ Giao thông Vận tải siết chặt hơn sau 2 năm thí điểm ở Việt Nam...