phat170trieudong

  • Nghi án chuỗi Seven.AM cắt mác: Phạt 170 triệu đồng

    Nghi án chuỗi Seven.AM cắt mác: Phạt 170 triệu đồng

    - 30/11/2019 21:49 0

    Tổng cục Quản lý thị trường phạt tiền 170 triệu đồng với các vi phạm hành chính song chưa phát hiện có dấu hiệu mua hàng dệt may của nước ngoài về để gắn nhãn hiệu và ghi nhãn...