phuongantanggiadien

  • Vì sao giá điện dự kiến sẽ tăng hơn 8%?

    Vì sao giá điện dự kiến sẽ tăng hơn 8%?

    - 07/03/2019 16:14 0

    Các phương án điều chỉnh giá điện làm tăng CPI trong khoảng từ 0,26% - 0,31%, làm tăng PPI trong khoảng từ 0,15% - 0,19%, làm giảm GDP trong khoảng từ 0,22% - 0,25%...