pingangooddoctor

  • Grab sắp ra mắt dịch vụ giao thuốc và đặt lịch khám bệnh

    Grab sắp ra mắt dịch vụ giao thuốc và đặt lịch khám bệnh

    - 17/08/2018 15:05 0

    Liên doanh với công ty chăm sóc sức khoẻ trực tuyến Trung Quốc, Grab muốn giải quyết sự thiếu tốn về cơ sở hạ tầng y tế tại một số quốc gia Đông Nam Á...