pvv

 • Vinaconex 39 lỗ liên tục 11 quý

  Vinaconex 39 lỗ liên tục 11 quý

  - 25/10/2018 15:59 0

  Tính đến 30/9/2018, lỗ lũy kế của Vinaconex 39 đã lên tới con số 234,7 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ chỉ có 300 tỷ đồng...

 • 
Vinaconex 39 lỗ 10 quý liên tiếp

  Vinaconex 39 lỗ 10 quý liên tiếp

  - 27/07/2018 07:34 0

  Tính đến 30/6/2018, lỗ lũy kế của Vinaconex đã tăng lên mức 230 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu chỉ còn 95,4 tỷ đồng...