q3

  • Triệu hồi xe Audi Q3 tại thị trường Việt Nam

    Triệu hồi xe Audi Q3 tại thị trường Việt Nam

    - 18/12/2019 15:01 0

    Nguyên nhân của đợt triệu hồi là do chức năng tự chuẩn đoán lỗi của Audi Q3 không đủ nhạy...