QNC bị cưỡng chế thuế hơn 22 tỷ đồng

QNC bị cưỡng chế hơn 22 tỷ đồng, thời gian từ 10/6 đến ngày 9/7/2019 từ 13 ngân hàng...

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu QNC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Hà Anh

09/06/2019 20:45

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã QNC-HNX) cho biết đã nhận được các quyết định của Cục thuế Quảng Ninh về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của công ty QNC.

Theo đó, công ty QNC bị cưỡng chế hơn 22 tỷ đồng, thời gian từ 10/6 đến ngày 9/7/2019 từ 13 ngân hàng với nguyên nhân là công ty nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp đã quá 90 ngày từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định.

Trước đó, công ty này cũng bị cưỡng chế hơn 9,8 tỷ đồng, từ ngày 24/5 đến ngày 22/6 từ 7 ngân hàng.

Được biết, HNX đưa cổ phiếu QNC ra khỏi diện bị kiểm soát, chuyển sang diện bị cảnh báo từ ngày 25/4/2019 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 là con số dương. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 là con số âm.

Trên thị trường chứng khoán, trong tháng qua cổ phiếu QNC không có giao dịch và đóng cửa ở mức 3.600 đồng/cổ phiếu.