quochuuhoa

  • Ba phương án để ACV vận hành khu bay tại cảng hàng không

    Ba phương án để ACV vận hành khu bay tại cảng hàng không

    - 12/09/2019 10:38 0

    Tuy nhiên, bất kỳ lựa chọn nào cũng có thể xảy ra một số trở ngại, chẳng hạn như cách thức định giá cho thuê, giá đấu thầu hay thời gian hoạt động...