quyhoachdothi

  • Hà Nội sắp thông qua Quy hoạch phân khu Ga Hà Nội

    Hà Nội sắp thông qua Quy hoạch phân khu Ga Hà Nội

    - 03/08/2019 17:41 0

    Đồ án Quy hoạch khu vực ga Hà Nội có tổng diện tích 98,1ha. Tổng dân số được quy hoạch khoảng 44.000 người, trong đó có tái định cư tại chỗ dân số hiện trạng khoảng 40.300 người...