quymogdp

  • Đánh giá lại quy mô GDP và 5 tác động lớn tới nền kinh tế

    Đánh giá lại quy mô GDP và 5 tác động lớn tới nền kinh tế

    - 13/12/2019 16:53 0

    Quy mô GDP sau tính toán tăng sẽ khiến sự ưu đãi về kinh tế từ các tổ chức tài chính quốc tế không còn như trước, vay vốn ODA, vay ưu đãi sẽ ngặt nghèo hơn...