sanluongdienthuongpham

  • Sản lượng điện EVN đạt 42,2 tỷ kWh trong quý 1

    Sản lượng điện EVN đạt 42,2 tỷ kWh trong quý 1

    - 05/04/2018 17:03 0

    Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN ước đạt 42,2 tỷ kWh, tăng 10,49% so cùng kỳ, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 10,6%...