sayonaratax

  • Du khách rời Nhật sẽ phải trả

    Du khách rời Nhật sẽ phải trả "thuế chia tay"

    - 20/04/2018 15:52 0

    Những người không ủng hộ cho rằng loại lệ phí mới có thể làm ảnh hưởng tới quyết định của những du khách có ngân sách eo hẹp...