ssc

  • Công ty Giống cây trồng Miền Nam chuẩn bị hủy niêm yết

    Công ty Giống cây trồng Miền Nam chuẩn bị hủy niêm yết

    - 29/08/2018 13:51 0

    Tại Đại hội bất thường diễn ra vào ngày 10/10 tới, Công ty Giống cây trồng Miền Nam sẽ trình cổ đông thông qua các quyết định hủy niêm yết cổ phiếu...