sundarpichai

  • CEO Google từ chối nhận thưởng cổ phiếu suốt 2 năm

    CEO Google từ chối nhận thưởng cổ phiếu suốt 2 năm

    - 30/05/2019 22:26 0

    "Có thể ông ấy đã nhìn vào những con số đó và nói: 'Tôi nhận đủ rồi', hoặc ông ấy chỉ đang cố gắng để giải quyết dư luận xoay quanh lương thưởng của mình"...