1/2008: Bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định mới

Hỏi chuyện ông Hoàng Kiến Thiết, Trưởng ban Bảo hiểm y tế tự nguyện (Bảo hiểm xã hội Việt Nam)...

"Trước đây, đối tượng là hộ gia đình, bây giờ thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện lại được phát hành theo cá nhân".

Đình Nam

20/12/2007 09:39

Hỏi chuyện ông Hoàng Kiến Thiết, Trưởng ban Bảo hiểm y tế tự nguyện (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).

Khi nào Thông tư mới hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện bắt đầu được triển khai thực hiện, thưa ông?

Thông tư số 14/2007/TTLB - BYT - BTC với các quy định về việc bãi bỏ điều kiện khi tham gia về bảo hiểm y tế tự nguyện có hiệu lực sau 15 ngày kể từ khi đăng công báo và lúc đó người dân có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Thông tư mới này có thay đổi về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Trước đây, đối tượng là hộ gia đình, bây giờ thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện lại được phát hành theo cá nhân, nên phải thay đổi quy trình, xác định mã thẻ mới.

Dự kiến, trong tuần này, chúng tôi sẽ hoàn thiện nốt các văn bản hướng dẫn hệ thống bảo hiểm xã hội cả nước tổ chức triển khai bảo hiểm y tế tự nguyện theo Thông tư mới. Vào ngày 24/12 tới, chúng tôi sẽ triển khai hướng dẫn cho hệ thống bảo hiểm ở các tỉnh phía Bắc. Đến ngày 28/12 sẽ triển khai cho các tỉnh phía Nam.

Những nội dung sửa đổi trong Thông tư lần này sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Cụ thể bãi bỏ điều kiện (100% thành viên hộ gia đình, 10% số hộ gia đình trong phạm vi xã, phường, thị trấn và 10% số học sinh, sinh viên trong danh sách học sinh, sinh viên của nhà trường tham gia), nghĩa là ai cũng có thể tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện với mức đóng: đối với cá nhân khu vực thành thị là 320.000 đồng/ người/năm, khu vực nông thôn là 240.000 đồng/ người/năm; mức đóng đối với học sinh, sinh viên khu vực thành thị là 120.000 đồng/người/năm và khu vực nông thôn là 100.000 đồng/ người/năm.

Do đó, mỗi năm, Nhà nước sẽ phải bù lỗ khoảng 800 tỷ cho 1 triệu người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện theo Thông tư mới này thấp hơn nhiều so với chi phí khám chữa bệnh bình quân của mỗi người tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2006 (gần 900.000 đồng/người/năm). Như vậy, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện có được giữ nguyên?

Với những sửa đổi kể trên, chắc chắn quỹ bảo hiểm y tế sẽ phải bù lỗ cho những người có thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ có những tính toán cụ thể để vừa đảm bảo cân bằng quỹ, vừa đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Chắc chắn sẽ không xảy ra sự phân biệt giữa các đối tượng, cũng như phân biệt chất lượng khám chữa bệnh giữa những người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, bắt buộc hoặc không sử dụng bảo hiểm y tế. Mọi dịch vụ tư vấn, khám, điều trị cho tất cả các đối tượng bệnh nhân đều bình đẳng.

Người dân sẽ tiến hành mua bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu, như thế nào?

Bởi vì thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện không được triển khai dưới dạng bán lẻ đến từng cá nhân. Vì vậy, người muốn mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện phải thông qua các đại lý. Các đại lý này phải được UBND xã xác nhận và giới thiệu, đồng thời được bảo hiểm xã hội hướng dẫn, tập huấn. Việc bán thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện theo hệ thống đại lý là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Để mua được bảo hiểm y tế tự nguyện, người dân đăng ký tên, nộp tiền theo đại lý. Sau đó, đại lý sẽ chuyển danh sách theo mẫu quy định đầy đủ các tiêu chí cho hệ thống bảo hiểm để được in thẻ bảo hiểm y tế. Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày nộp tiền vào quỹ. Đối với bà con nông dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện sẽ đóng phí vào quỹ một năm một lần. Còn với học sinh, sinh viên đóng bảo hiểm y tế tự nguyện một lần hoặc hai lần trong một năm, hoặc đóng cho cả khoá học.

Chỉ trong một thời gian ngắn, quy định đối với việc tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đã được thay đi, đổi lại đến vài lần. Vậy theo đánh giá của ông, Thông tư 14 này có giải quyết hết các vướng mắc mà bảo hiểm y tế tự nguyện gặp phải thời gian qua, liệu cơ quan chức năng có phải thay đổi một Thông tư nào khác nữa?

Bây giờ thì chúng tôi chưa thể nói gì về vấn đề này. Muốn biết Thông tư có hiệu quả hay không thì phải chờ thêm một thời gian sau khi đi vào đời sống.