ACB đặt mục tiêu lãi 5.500 tỷ đồng năm nay

ACB dự kiến tăng trưởng tín dụng năm nay là 17% và có thể hơn nếu được sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước...

Diễn biến giá cổ phiếu ACB trong tháng qua - Nguồn: HNX.

Hà Anh

16/03/2012 08:19

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HNX) công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2012, dự kiến họp vào ngày 30/3 tới tại Nhà hát Hòa Bình số 240 – 242, đường 3/2, quận 10, Tp.HCM.

Theo đó, Hội đồng Quản trị ACB đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2012 đạt 5.500 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận kênh phân phối tăng 35-40% so năm 2011.

ACB dự kiến tăng trưởng tín dụng năm nay là 17% và có thể hơn nếu được sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước. Nợ từ nhóm 2 trở lên ở mức 2%, nợ nhóm 3 trở lên không vượt quá 1%.

Tổng tài sản tăng 35-40% so với cuối 2011. Phát triển thêm 66 kênh phân phối mới. Chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để mở rộng hoạt động ra các nước bên ngoài Việt Nam.

Đáng chú ý là ngân hàng sẽ tiếp tục xúc tiến việc thành lập công ty kinh doanh vàng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2009.

Đồng thời, khẩn trương thực hiện công tác tăng vốn để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phục vụ mục tiêu kinh doanh năm 2012.

Lợi nhuận năm 2011 của ACB đạt khoảng 4.219 tỷ đồng, tăng 36% so cùng kỳ năm trước, hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm. Chỉ số sinh lợi trên vốn (ROE: 40%) tăng 4,3% so năm trước. Nguyên nhân chính do ACB đã khá thành công trong việc quản lý biên sinh lợi từ lãi, lãi suất cho vay và huy động được điều hành linh hoạt, bám sát thị trường nhưng vẫn giữ được biên sinh lời khá cao.

Tính đến 31/12/2011, toàn hệ thống có 212/279 (tương ứng 76%) đơn vị được giao kế hoạch đạt trên 100% kế hoạch. Năng suất hoạt động được cải thiện đáng kể, số dư huy động và dư nợ cho vay bình quân trên mỗi nhân viên kênh phân phối tăng lần lượt 11% và 28% so cùng kỳ 2010.

Số lượng đơn vị đã hoạt động dưới 24 tháng phát sinh lãi ổn định nhiều hơn năm trước. Thống kê năm có 29/84 đơn vị đã phát sinh lãi ổn định, tăng 8 đơn vị so với cùng kỳ.