1. Tài chính
09:23 - Thứ Tư, 20/1/2010 Print

Áp dụng Luật Phá sản với các tổ chức tín dụng

Thủ tướng vừa ký nghị định quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng...

Áp dụng Luật Phá sản với các tổ chức tín dụng

Thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với các tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài sẽ do toà án nhân dân cấp tỉnh, nơi tổ chức tín dụng đó đặt trụ sở chính.

Trà Giang
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị định số 05/2010/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo đó, thẩm phán có thể tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản mà không áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh. Thủ tục phá sản được áp dụng đối với tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng phá sản bao gồm: nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản; phục hồi hoạt động kinh doanh; thanh lý tài sản, các khoản nợ; tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản.

Trường hợp Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản về việc chấm dứt áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán đối với tổ chức tín dụng, sau khi mở thủ tục phá sản, thẩm phán quyết định áp dụng thủ tục thanh lý tài sản, các khoản nợ quy định và tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản mà không áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.

Trường hợp nghị định này không có quy định thì những nội dung liên quan đến thủ tục phá sản tổ chức tín dụng sẽ được áp dụng theo Luật Phá sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phá sản.

Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh tỉnh đó.

Thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với các tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài sẽ do toà án nhân dân cấp tỉnh, nơi tổ chức tín dụng đó đặt trụ sở chính.
 

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết.