DaiABank được phát hành 1.500 tỷ đồng giấy tờ có giá

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản cho phép DaiABank được phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2010...

Hà Anh

19/08/2010 18:53

Ngày 17/8/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1943/QĐ-NHNN cho phép Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á (DaiABank) phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2010.

Theo đó, tổng mệnh giá giấy tờ có giá dài hạn DaiABank được phép phát hành là 1.500 tỷ đồng. Mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn, tên gọi giấy tờ có giá, mệnh giá, đồng tiền phát hành, thời hạn giấy tờ có giá, địa điểm phát hành, hình thức phát hành, phương thức phát hành, phương thức, địa điểm trả gốc và lãi được thực hiện theo Phương án phát hành trái phiếu năm 2010 của DaiABank.

Lãi suất giấy tờ có giá phải phù hợp với lãi suất thị trường và các quy định hiện hành về điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, DaiABank phải thực hiện việc phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2010 theo các quy định tại Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24/3/2008 và Thông tư số 16/2009/TT-NHNN ngày 11/8/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, DaiABank có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2010 đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.