Eximbank sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 22%

Eximbank cho biết, cuối tháng 7, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt 2/2009 bằng cổ phiếu...

Giao dịch tại một chi nhánh của Eximbank.

Ái Vân

02/07/2009 09:51

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết, cuối tháng 7, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng cổ phiếu.

Trong phiên họp lần thứ 53 nhiệm kỳ 4 ngày 26/6, Hội đồng Quản trị Eximbank đã quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu, từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ chia là 22%.

Dự kiến trong tháng 8, Eximbank sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông. Trong đợt chia cổ tức đợt 1/2009 vừa qua, Eximbank đã phân phối cho cổ đông theo tỉ lệ 8% tiền.

6 tháng đầu năm 2009, lợi nhuận từ họat động kinh doanh tại Eximbank ước đạt trên 800 tỷ đồng. Trong năm 2009 này, vốn điều lệ của Eximbank được điều chỉnh từ 7.219 tỷ đồng lên 8.800 tỷ đồng.