Lãi suất cơ bản tiếp tục giữ ở mức 8%/năm

Kể từ ngày 1/7, mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam sẽ là 8%/năm...

Kể từ ngày 1/12/2009 đến nay, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam liên tục được duy trì ổn định.

N.Anh

24/06/2010 17:35

Ngày 24/6/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quyết định số 1565/QĐ-NHNN quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2010, mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam sẽ là 8%/năm.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1311/QĐ-NHNN ngày 31/5/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Như vậy, kể từ ngày 1/12/2009 đến nay, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam liên tục được duy trì ổn định.

 Cùng ngày, theo Thông báo số 220/TB-NHNN ngày 24/6/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo một số mức lãi suất áp dụng từ ngày 1/7/2010.

Cụ thể: lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 8,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 6,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là 8%/năm.