Phó thống đốc: “Có thể giảm lãi suất”

Phó thống đốc: “Có thể giảm lãi suất”

Nguyên Hà

Hiện nay lãi suất đã trở về bằng với mức các năm 2005 - 2006, giai đoạn nền kinh tế phát triển ổn định...

“Gieo quẻ” FED tăng lãi suất và khuyến nghị với Việt Nam

“Gieo quẻ” FED tăng lãi suất và khuyến nghị với Việt Nam Nguyễn Nghĩa

Một bản báo cáo đánh giá khả năng tăng lãi suất của FED trong tháng 12/2015 vừa được công bố...