OCB triển khai sản phẩm mới

OCB triển khai sản phẩm mới

T.Uyên

Từ ngày 18/7 - 31/7, Ngân hàng OCB triển khai sản phẩm Tiết kiệm USD “Lãi suất thưởng lũy tiến” có kỳ hạn 03 tháng bằng USD...

OCB triển khai sản phẩm mới

Tỷ giá USD/VND và 205 tỷ USD thông suốt

Minh Đức

Những hiện tượng cùng lúc xoay quanh tỷ giá USD/VND xuất hiện gần đây...