“Dư nợ tín dụng 2015 tăng khoảng 12 - 14%”

“Dư nợ tín dụng 2015 tăng khoảng 12 - 14%”

Nguyễn Lê

Ngân hàng Nhà nước đưa ra dự báo một số chỉ tiêu tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong năm 2015...

“Ngân hàng Nhà nước có thể giảm lãi suất để kích cầu”

“Ngân hàng Nhà nước có thể giảm lãi suất để kích cầu” Thùy Duyên

Nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ giảm lãi suất để kích cầu nếu lạm phát tiếp tục giảm...

HỢP TÁC VỚI