Maritime Bank sắp phát hành chứng chỉ tiền gửi USD, EUR

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) sắp phát hành chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn USD và EUR...

Thu Phương

31/03/2008 14:19

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) sắp phát hành chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn USD và EUR.

Với mệnh giá tối thiểu là 100 USD hoặc 100 EUR, chứng chỉ được phát hành từ 1/4 đến 30/5/2008, gồm 4 loại kỳ hạn là 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 11 tháng với lãi suất hấp dẫn.

Điểm ưu việt của loại chứng chỉ tiền gửi này là chủ sở hữu có thể tự do cho, tặng, chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi bằng cách ký hậu ở mặt sau của chứng chỉ tiền gửi.

Khách cũng có thể thực hiện cầm cố, ứng vốn, bán lại chứng chỉ cho Maritime Bank khi có nhu cầu.

Đặc biệt khi đáo hạn, các cá nhân có thể bán lại ngoại tệ cho Maritime Bank để nhận tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá của Maritime Bank áp dụng tại thời điểm bán.