MHB trình khoản vay tái cấp vốn 3.000 tỷ đồng

Ngân hàng MHB đang trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt khoản vay tái cấp vốn 3.000 tỷ đồng...

MHB được xếp vào nhóm 1 và được giao chỉ tiêu tín dụng năm 2012 là 17%.

Khánh Hòa

27/02/2012 01:08

Ngân hàng MHB đang trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt khoản vay tái cấp vốn 3.000 tỷ đồng.

Theo MHB, khoản vay này nhằm đầu tư vào các dự án phát triển hạ tầng nông thông, các dự án nhà ở xã hội… trong kế hoạch hoạt động năm 2012.

Mới đây Ngân hàng Nhà nước cũng đã có Công văn số 729/NHNN-CSTT về việc tăng trưởng tín dụng năm 2012. Theo đó, MHB được xếp vào nhóm 1 và được giao chỉ tiêu tín dụng năm 2012 là 17%. Điều này đồng nghĩa với việc MHB được xếp vào  những tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh, ổn định, an toàn và được cấp mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong năm nay.

Ông Bùi Thanh Hưng, Phó tổng giám đốc MHB cho biết, trong năm 2012, chính sách tín dụng của MHB là tập trung giải ngân cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh lương thực, nuôi trồng chế biến thủy sản, kinh doanh phân bón, cao su, bột mỳ… sẽ được ưu tiên.

Hạn mức tăng trưởng tín dụng còn lại chủ yếu MHB sẽ tập trung nguồn vốn một cách có hiệu quả cho phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội bền vững.