Ngân hàng Eximbank tăng lãi suất tiết kiệm VND

Bắt đầu từ ngày 18/2, Eximbank tiếp tục điều chỉnh thêm mức lãi suất tiết kiệm cho tiền VND, áp dụng cho tất cả các kỳ hạn tiền gửi...

Ái Vân

18/02/2008 15:12

Theo tin từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) từ ngày 18/2, ngân hàng tiếp tục điều chỉnh thêm mức lãi suất tiết kiệm cho tiền VND. Mức lãi mới sẽ áp dụng cho tất cả các kỳ hạn tiền gửi.

Tỷ lệ % lãi suất Eximbank sẽ điều chỉnh tăng thêm này lên đến 0,007%/tháng so với biểu lãi suất huy động tiết kiệm cũ. Theo đó mức lãi suất mới sẽ được áp dụng cho kỳ hạn tiền gửi 1 tuần: 0,37%/tháng, 1 tháng:0,65%/tháng; 2 tháng: 0,67%/tháng, 3 tháng: 0,73%/tháng. 6 tháng: 0,75%/tháng; 9 tháng: 0,76%/tháng; 12 tháng:0,79%/tháng.

Bên cạnh việc tăng mức lãi, Eximbank còn áp dụng thêm lãi suất thưởng tăng dần theo số dư. Với tiền gửi từ 100 triệu đồng, mức tiền gửi bậc thang của kỳ hạn tiền gửi 12 tháng: 9,744%/năm, 24 tháng: 10,464%/năm.