Ngân hàng Quân đội tăng lãi suất VND và USD

Ngày 21/2, Ngân hàng Quân đội (MB) quyết định tăng lãi suất huy động vốn VND và USD ở hầu hết các kỳ hạn...

Minh Đức

22/02/2008 01:55

Ngày 21/2, Ngân hàng Quân đội (MB) quyết định tăng lãi suất huy động vốn VND và USD ở hầu hết các kỳ hạn.

Đối với lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND, mức tăng cao nhất là ở kỳ hạn 3 tháng từ mức 8,22%/năm lên 10%/năm, tăng 1,78%. Mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng và đều là 0,85%/tháng hay 10,20%/năm. Ngoại trừ không kỳ hạn, mức lãi suất của các kỳ hạn khác đều từ 9%/năm trở lên.

Đối với huy động bằng USD từ cá nhân, mức tăng có từ 0,1% đến 0,4%; theo, đó lãi suất của kỳ hạn 12 tháng là 5,2%/năm, cao nhất là ở các kỳ hạn 24, 36 và 60 tháng tương đương 5,4%/năm.

Tất cả các mức lãi suất trên là áp dụng cho hình thức trả lãi cuối kỳ. Đối với các tổ chức kinh tế lãi suất được thực hiện theo cơ chế thỏa thuận.

Cũng kể từ ngày 21/2, MB dừng huy động tiết kiệm VND loại kỳ hạn 13 tháng từ các tổ chức và cá nhân.