Điểm yếu ngân hàng Việt: “Một cuộc kiểm điểm sâu sắc”

Điểm yếu ngân hàng Việt: “Một cuộc kiểm điểm sâu sắc”

Minh Đức

Nhìn thẳng vào những điểm yếu và xem đó là một cuộc kiểm điểm sâu sắc...

Điểm yếu ngân hàng Việt: Những đánh giá trực diện

Điểm yếu ngân hàng Việt: Những đánh giá trực diện Minh Đức

Một loạt điểm yếu của hệ thống ngân hàng Việt Nam qua đánh giá của tổ chức quốc tế uy tín...

HỢP TÁC VỚI
BÌNH LUẬN