Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm

Nhật Nam

Ông Hà Văn Thắm bị khởi tố với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng...

Ông Hà Văn Thắm bị miễn nhiệm Chủ tịch OceanBank

Ông Hà Văn Thắm bị miễn nhiệm Chủ tịch OceanBank Nhật Nam

Ngân hàng Nhà nước phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Hà Văn Thắm...

HỢP TÁC VỚI
BÌNH LUẬN