“Ngăn kết bè, kết mảng trong ngân hàng”

“Ngăn kết bè, kết mảng trong ngân hàng”

Nguyễn Hoài

“Thông tư 36 đang hỗ trợ tích cực thị trường chứng khoán, chống sở hữu chéo và góp phần đưa dòng vốn đến lĩnh vực hiệu quả”...

9 quy định mới về an toàn ngân hàng tại Việt Nam

9 quy định mới về an toàn ngân hàng tại Việt Nam Minh Đức

Quy định mới tập trung xử lý việc “khai man” vốn, chống sở hữu chéo..., có hiệu lực từ 1/2/2015...

HỢP TÁC VỚI
BÌNH LUẬN