“Chưa bao giờ ngân hàng thân tòa án đến vậy”

“Chưa bao giờ ngân hàng thân tòa án đến vậy”

Minh Đức

Mấy năm nay nợ xấu tăng nhanh, ngân hàng chạy tới chạy lui với tòa án, riết rồi “thân”...

Tăng trưởng tín dụng và một điểm “hơi tiếc”

Tăng trưởng tín dụng và một điểm “hơi tiếc” Minh Đức

Sự dịch chuyển của dòng vốn cần một quá trình để kiểm chứng có bị chệch hay không...

HỢP TÁC VỚI
BÌNH LUẬN