Một nửa doanh nghiệp không muốn vay ngân hàng

Một nửa doanh nghiệp không muốn vay ngân hàng

Bảo Quyên

Sức cầu yếu và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế Việt Nam suy giảm, theo BIDV...

“Xử lý nợ xấu khó vì không có nguồn”

“Xử lý nợ xấu khó vì không có nguồn” Bảo Anh

Các thành viên Chính phủ thống nhất quan điểm và phương án đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu...

HỢP TÁC VỚI
BÌNH LUẬN