Bảo hiểm tiền gửi “bắt tay” với ngân hàng

Bảo hiểm tiền gửi “bắt tay” với ngân hàng

Nguyễn Hoài

Nếu được Ngân hàng Nhà nước cho phép, hệ thống DIV sẽ tham gia cho vay hỗ trợ thanh khoản đối với các quỹ...

Nợ xấu tăng, Thống đốc nói gì?

Nợ xấu tăng, Thống đốc nói gì? Nguyên Hà

Đến cuối tháng 8/2014, VAMC đã mua dư nợ gốc hơn 56 ngàn tỷ nợ xấu với giá mua hơn 46 ngàn tỷ đồng...

HỢP TÁC VỚI
BÌNH LUẬN