Chính thức chốt lãi suất vay dân sự tối đa 20%/năm

Chính thức chốt lãi suất vay dân sự tối đa 20%/năm

Nguyễn Lê

Gồm 27 chương, 689 điều, Bộ luật Dân sự (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017...

Đột biến tín dụng tiêu dùng

Đột biến tín dụng tiêu dùng Kim Ngân

Tín dụng tiêu dùng đột biến cả về tốc độ tăng trưởng và gia tăng tỷ trọng trong cơ cấu tổng dư nợ...