Vẫn chưa thể sáp nhập Southern Bank vào Sacombank

Vẫn chưa thể sáp nhập Southern Bank vào Sacombank

Nhật Nam

Phương án tái cơ cấu Southern Bank và Sacombank đều chưa được phê duyệt...

Xử lý nợ xấu: Vì sao chưa “mở van” một dòng tiền lớn?

Xử lý nợ xấu: Vì sao chưa “mở van” một dòng tiền lớn? Minh Đức

Gần một năm trôi qua, Ngân hàng Nhà nước chưa thả một xu nào của dòng tiền lớn vào hệ thống...

HỢP TÁC VỚI
BÌNH LUẬN