Sacombank triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử

Ngày 9/4 tới, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử e-Sacombank...

Ngọc Bình

04/04/2007 09:19

Ngày 9/4 tới, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử e-Sacombank.

Với e-Sacombank, khách hàng không cần đến ngân hàng mà vẫn có thể truy vấn mọi thông tin chi tiết tài khoản tiền gửi theo tùy chọn thời gian, truy vấn các thông tin chi tiết của tài khoản tiền vay như: lịch giải ngân, lịch trả nợ. Đồng thời khách hàng có thể kích hoạt sử dụng, cập nhật trực tuyến các dịch vụ truy vấn thông tin tài khoản như MobileSacombank, PhoneBanking, SMA.

Ngoài ra, e-Sacombank còn cung cấp các tiện ích hỗ trợ khác, bao gồm in sổ phụ, in giấy báo có trực tiếp dưới dạng file excel, pdf, hỗ trợ quản lý hóa đơn dành cho các tổ chức…

Sacombank đã bắt đầu thử nghiệm e-Sacombank trong nội bộ từ tháng 1/2007. Sau thời gian thử nghiệm thành công, Sacombank đưa dịch vụ này triển khai trên toàn hệ thống, áp dụng cho đối tượng khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức có mở tài khoản tại Sacombank. Khách hàng được đăng ký sử dụng miễn phí dịch vụ này.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp sử dụng e-Sacombank sẽ có thêm chức năng quản trị người dùng, nghĩa là nhiều thành viên trong một doanh nghiệp có thể cùng truy cập và xem thông tin tài khoản tiền gửi, tiền vay của doanh nghiệp, trong đó sẽ có một người được quyền quản lý, chỉ định số lượng người truy cập mà không cần phải trực tiếp đến ngân hàng đăng ký thủ tục cho từng thành viên riêng lẻ.

Để sử dụng sử dụng dịch vụ, khách hàng có thể đăng ký tại các điểm giao dịch của Sacombank hoặc có thể tải về trên trang web https://www.e-sacombank.com.vn.

* Sacombank cũng vừa áp dụng phương thức chi trả lãi tiết kiệm linh hoạt trên toàn hệ thống. Trường hợp khách hàng có nhu cầu rút trước hạn sẽ vẫn được hưởng lãi tương ứng thời gian gửi tiền thực tế, tính từ ngày gửi tiền hoặc ngày tái tục kỳ hạn mới đến ngày rút vốn trước hạn.