Vàng ì ạch nhích giá, USD giảm

Vàng ì ạch nhích giá, USD giảm

Diệp Vũ

Sự hồi phục này diễn ra chậm chạp, cũng tương tự như tốc độ giảm nhỏ giọt trước đó của giá vàng...

Hàng loạt sức ép giảm giá đè nặng lên vàng

Hàng loạt sức ép giảm giá đè nặng lên vàng Diệp Vũ

Với tỷ giá USD/VND tự do giảm và lực mua vàng miếng ở mức thấp, giá vàng SJC đã không giữ được thành quả tăng...