Giá vàng, USD cùng giảm

Giá vàng, USD cùng giảm

Diệp Vũ

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay giảm 10 đồng so với hôm qua và tiếp tục rẻ hơn giá USD ngân hàng...

Chênh giá vàng trong nước-thế giới về dưới 4 triệu

Chênh giá vàng trong nước-thế giới về dưới 4 triệu Diệp Vũ

Nếu so với giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại, giá USD tự do đang rẻ hơn đáng kể...

HỢP TÁC VỚI
BÌNH LUẬN