Giá vàng trong nước “vênh” thế giới 5 triệu đồng

Giá vàng trong nước “vênh” thế giới 5 triệu đồng

Diệp Vũ

Giá USD tự do đang tăng cùng với sự kéo giãn của chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới...

Giá vàng hồi phục, USD tự do tăng mạnh

Giá vàng hồi phục, USD tự do tăng mạnh Diệp Vũ

Từ sáng thứ Bảy tới thời điểm này, giá USD tự do đã tăng 30 đồng...

HỢP TÁC VỚI
BÌNH LUẬN