Giá vàng giảm, USD tự do giữ đà tăng

Giá vàng giảm, USD tự do giữ đà tăng

Diệp Vũ

Biểu đồ giá vàng của DOJI cho thấy giá vàng miếng đang thấp nhất kể từ giữa tháng 1...

Giá vàng giảm, USD tự do giữ đà tăng

Giá vàng miếng đi ngang, USD tự do vượt 22.800 đồng

Diệp Vũ

Trái với sự ổn định của giá USD ngân hàng, giá USD tự do tuần này biến động linh hoạt...