Tỷ lệ “nợ xấu nhận diện tổng thể” giảm còn 8,61%

Tỷ lệ “nợ xấu nhận diện tổng thể” giảm còn 8,61%

Thùy Duyên

Mức độ nợ xấu nhận diện một cách tổng thể đã giảm đáng kể so với cuối năm 2016...

Tỷ lệ “nợ xấu nhận diện tổng thể” giảm còn 8,61%

Nam A Bank dành 500 tỷ cho vay khắc phục hậu quả bão

Minh Tú

Nam A Bank sẽ hỗ trợ bà con Khu vực miền Trung và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng bão vay vốn với lãi suất ưu đãi chỉ 6%/năm đầu tiên...