Kiến nghị phá giá VND là "quá vội vàng và thiếu cơ sở"

Kiến nghị phá giá VND là "quá vội vàng và thiếu cơ sở"

Hà Vũ

Tỷ giá ở Việt Nam là vấn đề rất nhạy cảm, kiến nghị phá giá VND là quá vội vàng, thiếu cơ sở...

Kiến nghị phá giá VND là "quá vội vàng và thiếu cơ sở"

6 tháng, 4 hiệp định vay ODA trị giá 193 triệu USD đã được ký

Duyên Duyên

Ước tính giải ngân nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi bằng 21% kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017...