Từ 1/7, phạt nặng hành vi gian lận thuế xuất nhập khẩu

Từ ngày 1/7 tới, các hành vi vi phạm về thủ tục thuế có thể bị phạt hành chính tới 100 triệu đồng...

Nộp thuế chậm bị phạt mỗi ngày 0,05% số thuế phải nộp.

Quốc Minh

14/06/2007 10:06

Từ ngày 1/7 tới, các hành vi vi phạm về thủ tục thuế có thể bị phạt hành chính tới 100 triệu đồng.

Đó là mức phạt hành chính đáng chú ý, được đặt ra trong Nghị định 97/2007/NĐ-CP về việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, do Chính phủ mới ban hành.

Theo Nghị định, những hành vi vi phạm quy định quản lý nhà nước về hải quan và pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế hàng hóa xuất nhập khẩu, mức phạt tiền được quy định từ 1 đến 3 lần số thuế trốn, gian lận; đối với hành vi khai thiếu nghĩa vụ thuế hoặc khai tăng số thuế được miễn, giảm, được hoàn thì mức phạt tiền là 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được miễn, giảm, số tiền khai tăng thuế được hoàn.

Mức phạt tiền sẽ là 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế nộp chậm đối với hành vi chậm nộp tiền thuế. Và mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính khác về thủ tục thuế lên đến 100 triệu đồng.

Các hành vi xúc phạm danh dự hoặc cản trở cán bộ hải quan đang thi hành công vụ sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng, trong khi quy định cũ là từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Các hành vi đe dọa hoặc dùng vũ lực chống lại cán bộ hải quan đang thi hành công vụ mà không phải là tội phạm bị phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng trong khi quy định cũ là từ 1 triệu đến 3 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định xử phạt đối với Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân liên quan trong trường hợp không thực hiện trích toàn bộ hoặc một phần theo thời hạn số tiền thuế, tiền phạt phải nộp từ tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế vào tài khoản của ngân sách nhà nước theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

Cụ thể, phạt tiền tương ứng với số tiền không trích chuyển trong trường hợp người nộp thuế bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế hoặc bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; phạt tiền từ 1 triệu đến 5 triệu đồng với trường hợp không thực hiện các quyết định cưỡng chế.