Ổn định tỷ giá: Ngân hàng Nhà nước sẽ can thiệp như thế nào?

Ổn định tỷ giá: Ngân hàng Nhà nước sẽ can thiệp như thế nào?

Minh Đức

Hôm nay (27/6), Ngân hàng Nhà nước chính thức triển khai các biện pháp ổn định tỷ giá, được xem là mạnh và đồng bộ...

Ổn định tỷ giá: Ngân hàng Nhà nước sẽ can thiệp như thế nào?

Dự trữ ngoại hối Việt Nam lập kỷ lục mới

Minh Đức

Chỉ riêng từ đầu năm đến nay Ngân hàng Nhà nước đã tăng thêm 6 tỷ USD...