“Dư nợ tín dụng 2015 tăng khoảng 12 - 14%”

“Dư nợ tín dụng 2015 tăng khoảng 12 - 14%”

Nguyễn Lê

Ngân hàng Nhà nước đưa ra dự báo một số chỉ tiêu tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong năm 2015...

“Ngân hàng Nhà nước sẽ không nâng tiếp giá mua USD”

“Ngân hàng Nhà nước sẽ không nâng tiếp giá mua USD” Minh Đức

Lãnh đạo vụ chức năng Ngân hàng Nhà nước lên tiếng trước tin đồn có trên thị trường...

HỢP TÁC VỚI