“Không điều chỉnh tỷ giá cho đến hết năm 2014”

“Không điều chỉnh tỷ giá cho đến hết năm 2014”

Nguyễn Hoài

Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói với VnEconomy: “Ngân hàng Nhà nước sẽ không điều chỉnh tỷ giá cho đến hết năm 2014”...

Ngân hàng Nhà nước bán ra can thiệp tỷ giá?

Ngân hàng Nhà nước bán ra can thiệp tỷ giá? Minh Đức

Bước nhảy liên tiếp của tỷ giá USD/VND thể hiện rõ cả trên biểu niêm yết lẫn trên thị trường liên ngân hàng...

HỢP TÁC VỚI