tamdunghoatdong

  • Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 11/2018

    Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 11/2018

    - 05/12/2018 14:03 0

    Trong tháng 11/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.637 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 118.420 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2017, tăng 6,5% về số doanh nghiệp và tăng 7,7% về số vốn đăng ký...